SAF Tehnika releases powerful handheld microwave spectrum analyzer - Spectrum Compact

News

“Elektronisko bezvadu sensoru mērījumu lielu datu apjoma (BigData) apstrāde izmantojot mākoņa (Cloud) risinājumu, un tā pielietojums pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem”

30.12.19.

SAF and TRX Systems Partner to Streamline In-Building Public Safety Signal Mapping

10.12.19.

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019. gada 27.novembrī, pieņemtie lēmumi

29.11.19.

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2019./2020. finanšu gada 1.ceturksni

14.11.19.

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019.gada 27.novembrī, lēmumu projekti

12.11.19.

SAF Tehnika Gada pārskats (revidēts)

29.10.19.

PAZIŅOJUMS PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS „SAF TEHNIKA” KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANU 2019.GADA 27.NOVEMBRĪ

24.10.19.

SAF Tehnika ir veiksmīgi piedalījusies izstādē

21.10.19.

Pētījums par elektroenerģijas patēriņu samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

15.10.19.

SAF Tehnika veiksmīgi piedalījusies izstādē GITEX 2019

15.10.19.

Mediju Paka 

Our site uses cookies so that we can provide better service to our website users. Continuing to use saftehnika.com means you agree to our use of cookies.
If you’d like to find more information, please see terms & conditions.