Vēsturisko cenu grafiks

Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Open Price 3.950  2.419  1.949  2.230  1.830 3.160 3.510
High Price  4.240  2.560  2.262  2.410  2.150 3.920 3.690
Low Price   2.277  1.520  1.423  1.410  1.810 2.920 3.510
Last Price  2.362  1.935  2.063  1.830  2.150 3.510 3.640
Traded volume  874,210  650,273  474,374 296,410 85,358 421,463 19,231
Turnover, million  2.72  1.39  0.72  0.56  0.17 1.41 0.07
Capitalisation, million  7.02  5.75  6.13  5.44  6.39 10.43 10.81


Currency: EUR

Akcijas un akcionāri 

  Vārds Kapitāldaļas (%)
Liepkalns Didzis Liepkalns 17.05%
Grisans Andrejs Grišāns 10.03%
Bergs Normunds Bergs 9.74%
Ziema Juris Ziema 8.71%
Vents Vents Lācars 6.08%
KZirgs Koka Zirgs, Ltd. 8.84%
Balts <5% Shareholders 39.55%
 Uzņēmuma akcionāri (virs 5%) 30.04.2017
   
ISIN LV0000101129
Ticker SAF1R
List/segment BALTIC MAIN LIST
Issuer SAF Tehnika (SAF)
Nominal value 1.40 EUR
Total number of securities 2,970,180
Number of listed securities 2,970,180
Listing date 26.05.2004

Akcionāru sapulču kopsavilkumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019. gada 27.novembrī, pieņemtie lēmumi

29.11.19.

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2019./2020. finanšu gada 1.ceturksni

14.11.19.

SAF Tehnika Gada pārskats (revidēts)

29.10.19.

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2018./2019. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem

14.08.19.

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2018./2019. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem

15.05.19.

SAF Tehnika konsolidētais starpziņojums par 2018./2019. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem

13.02.19.

Ievēlēts AS SAF Tehnika Padomes priekšsēdētājs

27.11.18.

Kārtējās akcionāru sapulces izraksts

21.11.18.

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2018./2019. finanšu gada 1.ceturksni

14.11.18.

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NOTIKS 2018. GADA 20. NOVEMBRĪ, LĒMUMU PROJEKTI

07.11.18.

Finanšu informācija

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

2015/2016

2016/2017

Sales/Turnover (MEUR) 13.71 13.34 12.03 12.85 13.71 17.05
Profit/Loss (MEUR) 0.86 -0.04 0.13 1.28 0.93 1.73
Total assets (MEUR)  12.31 12.31 12.05 13.65 13.42 15.06
Dividend per share (EUR+) 0.1423   0.04 0.34     
Earnings per share (MEUR) 0.28 -0.01 0.04 0.43 0.31 0.58
Price earnings ratio (P/E) 8.11   37.89 6.74 9.94 8.36
     

Finanšu Pārskati

      
  Q1 Q2 Q3

Q4

Gada un Korp.Pārv.Ziņojumi Gadagrāmatas
2019/2020 UNI          
2018/2019 UNI  UNI  UNI UNI   CG UNI  
2017/2018 UNI  UNI  UNI  UNI  CGUNI  
2016/2017 UNI UNI UNI  UNI  CGUNI  
2015/2016  UNI UNI UNI UNI CGUNI UNI
2014/2015  UNI UNI UNI UNI CGUNI UNI UNI
2013/2014  UNI UNI UNI UNI  CGUNI UNI      UNI
2012/2013  UNI UNI
UNI UNI  CGUNI UNI      UNI
2011/2012 UNI UNI UNI UNI CG UNI UNI UNI
2010/2011 UNI UNI UNI UNI CG UNI UNI
2009/2010 UNI UNI UNI UNI CG UNI UNI
2008/2009 UNI UNI UNI UNI CG UNI UNI UNI
2007/2008 UNI UNI UNI UNI  CG UNI UNI UNI
2006/2007 UNI UNI UNI UNI CG UNI UNI UNI
2005/2006 UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
2004/2005 UNI UNI UNI UNI EURLVL LVL
2003/2004   LVL UNI UNI LVL LVL
2002/2003         LVL  
2001/2002         LVL  
Finanšu gads sākas 1.jūliā un beidzas 30.jūnijā
Q1 - Jul, Aug, Sep. Q2 - Okt, Nov, Dec. Q3 - Jan, Feb, Mar. Q4 - Apr, Mai, Jun.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar IFRS (International Financial Reporting Standards) un IAS (International Accounting Standards), ja nav minēts citādi.

    Dividenžu Politika

     SAF Tehnika nav rakstiskas dividenžu politikas, bet uzņēmums vienmēr ir veicis dividenžu izmaksu 15% līdz 50% no tīrās peļņas.

Finanšu Kalendārs

AS "SAF Tehnika" finanšu kalendārs 2019./20. finanšu gadam

13.11.2019. – 2019./2020. finanšu gada 1.ceturkšņa neauditētie finanšu rezultāti

12.02.2020. - 2019./2020. finanšu gada 2.ceturkšņa un 6 mēnešu neauditētie finanšu rezultāti.

13.05.2020. - 2019./2020. finanšu gada 3.ceturkšņa un 9 mēnešu neauditētie finanšu rezultāti

12.08.2020. - 2019./2020. finanšu gada 4.ceturkšņa un 12 mēnešu neauditētie finanšu rezultāti

Our site uses cookies so that we can provide better service to our website users. Continuing to use saftehnika.com means you agree to our use of cookies.
If you’d like to find more information, please see terms & conditions.